x
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha Fazla Bilgi
HİZMET VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. TARAFTAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Alsancak Mah. Enver Dündar Başar (1481) Sokak No:9/9 Konak / İzmir ” adresinde mukim Smarthr İnsan Kaynakları ve Proje Yönetim Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca "HUMANUP" olarak anılacaktır) ile www.humanup.coPortalına üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve humanup.co Portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üye’nin Humanup’ın Websitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2. Humanup ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

Üye: Humanup ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Humanup tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.

Kullanıcı:“Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Üyelik:“Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “HUMANUP” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “HUMANUP” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “HUMANUP” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

Üyelik Sözleşmesi:“Portal”da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni okuduğuna, anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

Ziyaretçi:Websitesi’ni Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

Websitesi Mülkiyeti: Humanup’a ait olan ve Humanup’ın işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.humanup.co alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

Portal:www.humanup.co isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “HUMANUP”in “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

Humanup Üyelik Hesabı: “Üye”nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "HUMANUP"a talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre ve e mail adresi" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

Humanup Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “HUMANUP” tarafından sunulan uygulamalardır. "HUMANUP", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İçerik:“Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

HUMANUP Arayüzü: Humanup ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "HUMANUP Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “HUMANUP”a ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

HUMANUP Veritabanı: “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “HUMANUP”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

Özel sayfa: "Üye"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

Kişisel Veri:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Çerez (Cookie) Politikası: Websitesi’nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in Websitesi’ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Websitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üyeler’in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Humanup tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Humanpup’ın kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hizmet:Üyeler’in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Humanup ya da Humanup’ın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

Sanal Mağaza: Humanup’ın Websitesi üzerinde Humanup usul ve kurallarına uygun olarak tahsis etmiş olduğu ve bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KONUSU KAPSAMI VE AMACI

İşbu kullanım sözleşmesi, www.humanup.co adresinde yer alan, İnsan Kaynakları Portalı’nın kullanım şartları ile humanup.co ile kullanıcı’nın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Humanup.co, Kullanıcılara Portal üzerinde ücretsiz olarak özgeçmiş hazırlama, portal üzerinde bulunan ilanlara hazırladıkları özgeçmiş ve/veya sisteme girdikleri diğer bilgilerle birlikte başvurma, kendileriyle ilgili olan iş ilanlarından haberdar edilme ve humanup.co tarafından duyurulan diğer olanaklardan yararlanma hakkı vermektedir.

Kullanıcılar, Portal’a girdikleri bilgilerin tamamının doğru, güncel ve kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kullanıcılar tarafından Portal’a girilen bilgilerin eksik, hatalı veya başkaca bir üçüncü kişiye ait olması nedeniyle doğabilecek tüm sorumluluk bilgileri Portal’a giren Kullanıcılara aittir.

Aday, "Üyeliği Tamamla" "Linkedin ile Üye Ol" veya benzeri ifadeleri tıklayarak, kaydolarak, erişimde bulunarak veya hizmetlerimizi kullanarak, Smarthr İnsan Kaynakları ve Proje Yönetim Ltd. Şti. ile hukuki olarak bağlayıcı bu Hizmet Sözleşmesi'ni akdetmiş olur.

Humanup Websitesi’ni işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır. Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Websitesi’ne üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Üyelerin Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitini oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. İşçi ve İşveren arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir ve Humanup işçi ile işveren arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

İşbu Sözleşme, halihazırda humanup.co alan adı veya cep telefonu uygulaması üzerinde yer alan platform aracılığı ile verilen istihdama yönelik hizmetlerle, bu hizmetler için Platform içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler için geçerlidir. Hizmetlerimizin iş arayan kayıtlı kullanıcıları "Aday", çalışan arayan ve kullanımı için aktif sözleşmesi bulunan kayıtlı kullanıcıları ise "Firma" olarak adlandırılır.

4. SÖZLEŞME UYGULAMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Aday, üyeliği kapsamında üyelik formunda verdiği ve paylaştığı özgeçmiş dahil tüm bilgilerden yararlanarak Humanup’ın kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerin doğruluğu konusunda ilgili olarak ortaya çıkabilecek itilaflarda her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Adaya aittir. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

Yazılımın akıllı algoritması, ilanlardan girilmiş olan yetkinliklere uygun olan adayların ANONİM (fotoğraf ve iletişim bilgileri gizlenmiş) profillerini sunacak. Kullanıcılar bu anonim profillerden istediğini beğenecek, istemediği beğenmeyecek.

Eğer firmanın beğendiği aday da firmayı beğenir ise, karşılıklı beğeni meydana gelecek ve adayın iletişim bilgileri ve cv’si firmaya gözükecek.
Yine aynı şekilde aday, yazılımın kendisine önerdiği ilanları beğenir, beğendiği firmada bu adayı beğenir ise karşılıklı beğeni meydana gelecek ve adayın profilindeki iletişim bilgileri (ad, soyad, profil fotosu, mail, telefon ve daha önce ve şu an çalıştığı firma isimleri) görünecektir.

Firmalar 2 türlü ilan çıkarabilecek: 1. Firmanın tüm bilgileri gözükecek ilanda; 2. Firma ilanı gizli çıkacak, bu durumda da firmanın ismi logosu gözükmeyecek ama ilana ait pozisyon ve görev tanımı gözükecektir.
Aday, profilini oluştururken 2 aşamalı gizlilik ayarı olacaktır: 1. Aday isterse daha önce ve şu an nerede çalıştığını profilinde gösterebilecektir. (ancak ad, soyad, profil fotosu, mail ve telefon yine de gözükmeyecek) 2. Aday isterse şu an ve geçmişte çalıştığı firma isimlerini profilinde gizleyecektir.

Aday ad, soyad, profil fotosu, mail, telefon ve HumanUp’a ilk kez üye olan firmanın otomatik olarak 1 ücretsiz ilan ve 5 eşleşme hakkı olacak, her iki hakkını da (eşleşme ya da ilan) 15 gün kullanabilecektir.15 gün sonunda, firma herhangi bir işlem yapmak ister ise (yeni bir ilan açmak ya da yeni eşleşme yapmak ister ise) hakkı bitmese dahi (yani ilanı kapatmamış ya da eşleşme hakkını bitirmemiş olsa da) kullanamayacaktır.

HumanUp’tan herhangi bir paket satın almayan firmalar, extra ilan ya da eşleşme alamayacaktır.

Paketler yıllık olup, paketi satın aldığı tarihten 1 yıl sonrasına kadar geçerlidir. Bu tarihe kadar kullanılmayan ilan ya da eşleşmeler; firma yıllık paketini yenilemediği sürece (hangi paketi aldığı önemli değil) devretmeyecektir.
1 yıl paket süresi dolduktan sonra, yeni paket almayan firmalar, firmalarına ait kontrol panelini göremeyecek ve işlem yapamayacaklardır.1 yıl paket süresi dolduktan sonra, yeni paket almayan firmalar, firmalarına geçmiş ilanlarını, bu ilanları ile eşleşen adayları, bu adaylara ait tüm geçmiş işlem ve notlarını göremeyecektir.
1 yıl paket süresi dolduktan sonra, paket değil de extra ilan ya da eşleşme satın almaya çalışan firmalar, bunları satın alamayacak olup alması için mutlaka herhangi bir paket yenilemesi yapmak zorundadır.
1 yıl paket süresi dolduktan sonra, paket değil de extra ilan ya da eşleşme satın almaya çalışan firmalar, kontrol panellerini göremeyecektir.
Firmaların, yıllık paket hakları 1 yıl dolmadan biter ise, yeni paket alabilirler. Buna her hangi bir mani yoktur.

Humanup; 1 yıl süre ile hesabında işlem yapmayan, hareket görmeyen ya da güncelleme yapmayan firma ve aday profillerini silme hakkına sahip olup, Humanup’ın bu hakkını saklı tuttuğunu ve istediği zaman kullanabileceğini taraflar kabul etmişlerdir.

Bu yazılım, sektörel bir yazılım olduğundan dolayı, sektör dışından gelen profilleri, Humanup’ın kontrol panelinden görüp kabul etmeme ya da reddetme hakkına sahip olduğunu ve Humanup’ın bu hakkını saklı tuttuğunu ve istediği zaman kullanabileceğini taraflar kabul etmişlerdir.

Aday, paylaşım tercihleri ile ilintili olarak Platform'da yayımlanan özgeçmişi ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili tüm sorumluluğun Humanup ile beraber Humanup’ın müşterisi konumunda olan, özgeçmişi görüntüleyen ve/veya kaydeden firmalara geçtiğini, Aday, Humanup’ın, Aday'ın paylaşım tercihleri ile ilintili olarak firmalar tarafından elde edilen bilgilerle ilgili firmalarla müştereken sorumluluğu olduğunu, firmalara, adayın onayı ve bilgisi dahilinde iletilen bilgiler üzerinde, Humanup’ın müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder.

Aday, istediği bir zaman diliminde Platform'da yer alan özgeçmiş(ler)inde güncelleme yapabilmektedir. Aday, özgeçmiş(leri)nde güncelleme işlemi gerçekleştirdiği anda, o tarihten sonra yapılacak ve o tarihten önce yapılmış tüm iş ilanı başvurularında, İşveren Müşteri tarafından en son güncellemelerin görüleceğini peşinen kabul eder.

Humanup'ın işveren müşteri sistemlerine entegrasyonu olan firmalar, adaya ait özgeçmişi, Humanup.co üzerinden, kendi sistemlerine uygun formatta aktarabilme imkanına sahiptir, bu durumda işveren, aktarılan özgeçmiş üzerinde işlem yapabilir. Humanup.co'nun, bu şekilde aktarılan özgeçmişler üzerinde kontrol ve müdahale hakkı ve imkanı yoktur. Bu entegrasyon ile, müşteri kendi kullandığı yazılım üzerinde iş ilanı oluşturup, aynı anda Humanup.co sistemi üzerinden, ilan yayınlayabilmektedir. Bu durumda da, adayın ilana yaptığı başvuru esnasında ilettiği bilgilere Humanup.co'nun müdahale hakkı bulunmamaktadır.

Platform'da verilen linkler takip edilerek aday tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu, ile ilgili olarak Humanup’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Humanup’un, özgeçmiş oluşturma formunda ("form") Aday tarafından verilen bilgiler ile varsa Aday tarafından Platform'a yerleştirilen özgeçmişindeki bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat Aday sorumludur.
Aday işbu form ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerini başvurduğu iş ilanını yayınlayan firmaların görüntüleyebileceğini peşinen kabul eder.

Aday, Platformda yayımlanan herhangi bir ilana başvurduktan sonra aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun Humanup ve ilan sahibi firma tarafından müştereken üstlenildiğini Humanup’un, ilana başvuru yapılması ile aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir müdahale hakkı olmadığını taraflar peşinen kabul etmektedir. Aynı şekilde Aday, herhangi bir tarihte başvurduğu ilan ile ilan sahibi firmaya aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin imha sürecine tabi tutulmasını isterse bu talebini direkt olarak ilan sahibi firmaya veya Humanup’a iletmesi gerekir.

5.TARAFLAR İLE İLETİŞİM

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi'nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.

6. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Aşağıda yer alan yükümlülüklerin aday tarafından ihlali halinde Humanup, üçüncü kişiler nezdinde olanlar dahil, herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı adaya rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde adayı bilgilendirmek kaydıyla hesabı askıya alabilir veya kapatabilir. Şirket, verilen bilgilerin hukuka uygunluğunu ve yükümlülüklere uyumu, ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükleri ve kamu yararı gibi hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak değerlendirmektedir.

Platforma aday tarafından girilen bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.:

Humanup tarafından talep edildiği takdirde taraflara ait kişisel verilerin doğrulamanın onaylanabilmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme gerektiği takdirde ilgili kısımları güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir.

İş bu Sözleşmenin onaylanması ile;

Başvuru süreçlerinde size iletilen kişisel verileri ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağınızı taahhüt edersiniz. Hesap yalnızca taraflara Bu nedenle; Güçlü ve güvenli bir şifre seçmeyi; Şifreyi güvende ve gizli tutmayı; Hesabın herhangi bir kısmını başkasına vermemeyi ve bu kapsamda Yasalara ve Sözleşme'ye uymayı kabul etmektedir. Bütün makul önlemler alınmasına rağmen hesabın ilgisiz kişilerce ele geçirilmesi veya adayın elinde olmayan sistemsel sebepler dışında hesap ile ilgili yapılan her türlü eylemden aday sorumludur.
Taraflar ve özellikle Aday, Humanup’ta herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamaz.
Adayın, özgeçmişi dahil platformda girdiği bilgiler, yanıltıcı veya yanlış, eski işverenleri dahil herhangi bir üçüncü kişiyi kötüleyici, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebilecek veya haksız rekabete yol açan beyanlar içeremez.

Aday, Platformda ve özgeçmişte, gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremez, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile arasındaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemez.

Aday, Platformda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremez.

Aday, hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve destekleyen içeriklere yer veremez.

Aday, kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla hesap açamaz, hesabını satışa koyamaz ve başkalarına kendi yararlarına veya üçüncü kişi yararına kullandıramaz.

Referans olarak gösterilen kişilerin verilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşılması ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğu adaya aittir.

Üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte içeriklere yer veremez.

Humanup’ın Websitesi’nde yer alan herhangi bir menkul ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle; Websitesi’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Humanup, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Humanup’ın ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Humanup’a ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

Tüm Üyeler, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
Humanup yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
Websitesi’ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyeler’den alınan kişisel veriler, Üye ve/veya üye arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Websitesi’nin kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Firmalar’a iletebilecektir.
Tüm Üyelerin hesapları olan sayfalarına erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tüm üyeler, Websitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

 • 1. Websitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;
 • 2. Websitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • 3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 • 4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Websitesi’ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi Websitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
 • 5. Virüs veya Websitesi’ne, Websitesi’nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • 6. Tüm Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;
 • 7. Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Humanup’ın önceden yazılı iznini alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;
 • 8. Hizmetler’in, Websitesi’nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.
 • 9. Tüm Üyeler, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
7. FIKRİ MÜLKİYETİMİZİN KULLANIMANA İLİŞKİN SINIRLAMALAR

Sahip olduğumuz fikri mülkiyet hakları kapsamındaki içerikleri kullanmanız ve bunları Ürünlerimizde kullanıma sunmanız halinde (örneğin Facebook'ta oluşturduğunuz veya paylaştığınız içeriklere eklemeniz için sağladığımız görseller, tasarımlar, videolar veya sesler), ilgili içeriğin tüm hakları bize ait olacaktır (bu durumda içerik size ait olmayacaktır). Telif haklarımızı veya ticari markalarımızı (ya da benzer markaları) sadece Marka Kullanım Kurallarımızda açıkça izin verilen şekilde veya bizden önceden yazılı izin alarak kullanabilirsiniz. Yazılımımızı değiştirmek, türevlerini oluşturmak, kaynak koda dönüştürmek veya başka bir şekilde bizden kaynak kod çekmeye çalışmak için öncelikle bizden yazılı izin almanız (veya bir açık kaynak lisansı altında izin almanız) gerekir.

Telif Hakkı Politikası

 • Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Humanup, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
 • Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Humanup’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
 • Humanup’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Humanup’a aittir. Humanup söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Humanup, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Humanup markası ve logosu, ve mobil uygulamasının ve Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Humanup tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Humanup’ın mülkiyetindedir. Tüm Üyeler, Humanup’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Humanup’ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Tüm Üyeler, Humanup.co mobil uygulamasının veya Websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Humanup’ın izni olmaksızın kullanamaz. Tüm Üyelerin, üçüncü kişilerin veya Humanup’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Humanup’ın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8. KOŞULLARIN GÜNCELLENMESİ

Size daha iyi hizmet sunmak ve Ürünlerimizi siz ve topluluğumuz için daha iyi hale getirecek yeni özellikler geliştirmek için sürekli olarak çalışıyoruz. Dolayısıyla, Koşullarımızın hizmetlerimizi ve uygulamalarımızı doğru şekilde yansıtması için bu Koşulları zaman zaman güncellememiz gerekebilir. Yasalar uyarınca aksi gerekmediği sürece, bu Koşullarda değişiklik yapmadan önce sizi bilgilendireceğiz ve Koşullar yürürlüğe girmeden önce gözden geçirme fırsatı vereceğiz. Güncellenen Koşullar yürürlüğe girdiğinde, Ürünlerimizi kullanmaya devam etmeniz durumunda bu Koşullara tabi olursunuz. Ürünlerimizi kullanmaya devam edeceğinizi umuyoruz. Ancak güncellenen Koşullarımızı kabul etmez ve artık Humanup topluluğunun bir parçası olmak istemezseniz, hesabınızı istediğiniz zaman silebilirisiniz.

9. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Sunabileceğimiz en iyi hizmeti sunmak ve bu hizmetleri kullanan herkesin uyacağı açık ve anlaşılır kurallar belirlemek için HUMANUP olarak en mükemmelini yapıyoruz. Ancak tarafımızca sunulan hizmet "olduğu gibi" sunulmaktadır. Dolayısıyla hizmetimizin daima emniyetli, güvenli veya hatalardan arınmış olacağını ya da kesintisiz, gecikmesiz veya kusursuz şekilde çalışacağını garanti etmiyoruz. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, ZIMNİ PAZARLANABİLİRLİK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK, ZAPTA KARŞI TEMİNAT VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL, AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜR GARANTİYİ REDDEDİYORUZ. İnsanların ve başkalarının neler söylediğini kontrol etmiyoruz ve yönlendirmiyoruz. Bu kişilerin eylem ve davranışları (internette veya internet dışında) veya paylaştıkları herhangi bir içerik (saldırgan, uygunsuz, müstehcen, yasadışı veya başka biçimde uygunsuz içerikler dahil) için tarafımız sorumlu değildir.

Sunulan hizmette ne zaman sorun çıkacağını öngörmemiz mümkün değildir. Bu doğrultuda, yükümlülüğümüz yürürlükteki yasalar çerçevesinde izin verilen en geniş ölçü ile sınırlı olacaktır. Bu Koşullardan veya HUMANUP’tan kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olan herhangi bir kâr, gelir, bilgi veya veri kaybı ile bağlı, özel, dolaylı, emsal niteliğinde, cezai veya arızi zarardan dolayı, bu tür zararların meydana gelebileceği tarafımıza bildirilmiş dahi olsa, tarafımız size karşı yükümlü olmayacaktır.

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece Humanup, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

Humanup koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Humanup 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

10. KOPYALAMA

Humanup.co’un içeriğinde yer alan bütün bilgilerin, yazıların, logoların, grafiklerin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü görsel ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir internet sitesinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü şekilde yayınlamak ve/veya Humanup'ın haberi olmadan link vermek kesinlikle yasaktır.

Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
Sitede bulunan yazılım, görsel ve tasarımların her türlü hakkı Humanup.co’a aittir.

11. KULLANIM

Bu site herkese açıktır. Yalnızca aşağıdaki hallerde, Humanup sitenin kullanımını geçici ve/veya sürekli olarak engelleyebilir:

 • Yanlış, düzensiz, eksik ve/veya yanıltıcı bilgi ve/veya uygun olmayan fotoğraf içeren özgeçmişin siteye kaydedilmesi halinde,
 • Özgeçmiş dışı bilgilerin; özel ve/veya genel duyuruların, reklam amaçlı firma bilgilerinin ve/veya üyelik satış formasyonları gibi bilgilerin ilave edilmesi halinde,
 • Diğer bir şahıs ve/veya kurum tarafından ilan edilen her türlü bilgi, görsel ve/veya logonun silinmesi tahrif edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde,
12. İNTERNET SİTESİ GÜVENLİK KURALLARI

Belirtilen güvenlik kurallarına kısmen ve/veya tamamen uyulmaması halinde ya da kasıtlı veya kasıtsız olarak aşağıda belirtilenlerden herhangi birini yapan kişi, kişiler ve/veya kurum, kurumlar hakkında Humanup’ın her türlü kanuni hakkı saklıdır.

 • Kullanıcıların diğer özgeçmiş bilgilerine girme çabaları ve/veya sitenin genel güvenliğini tehdit edecek her türlü doğrudan ve/veya dolaylı çalışmalar,
 • Sitede kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyebilecek her türlü doğrudan ve/veya dolaylı faaliyetler,
 • Virüs vasıtası ile sitenin çalışmasına engel olma,
 • Sitenin genel kurallarına uygun olmayan her türlü elektronik postanın yollanması ve/veya sitenin kilitlenmesini sağlama amacıyla aynı anda oldukça fazla ticari ve/veya kişisel elektronik postanın yollanması gibi.
13.HUMANUP SORUMLULUKLARI

Humanup, site üzerinde yer alan firma ve aday bilgilerinin içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu sitede yer alan bilgilerle ilgili her türlü risk kullanıcılara aittir. Site üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı bizzat Humanup’a aittir.

Özgeçmişini sitede bulunduran kullanıcı; özgeçmişinde bulunan her türlü bilginin tek sorumlusudur.
Humanup bir işveren değildir; sitede yer alan özgeçmişler Humanup’ın sorumluluğu altında yer almamaktadır. İşveren firma ile kendi vasıtasıyla ilişkiye geçen özgeçmiş sahibi, bütün sorumluluğu üzerine almış olur.
Humanup, sitenin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu sitede yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullandığınız yazılım ve/veya donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse firmamız bu konuda hiçbir sorumluluk yüklenmez.
Bu sitede bulunan internet bağlantıları (linkler) ile ilgili her türlü risk kullanıcıya aittir. Humannup özgeçmişinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

14. HİZMET SORUMLULUĞU, GARANTİ VERİLMEMESİ VE İLİŞKİNİN BAĞIMSIZLIĞI

Humanup’ın firmalar ile üye işçi arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Humanup, Web Sitesi aracılığı ile hizmet verenlerden alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk hizmet verenlere aittir. Humanup’ın hiçbir sorumluluğu bulunmaz. Humanup, firmaları veya hizmetlerini onaylamaz veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Humanup, üye oylamaları ve üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla hizmet verenler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı hizmet verenleri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Humanup’ın vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir. Humanup, firmalar ile üye işçi arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, hizmet verenin sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda hizmet alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Humanup’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Humanup, firmaların güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularda hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Firmalar tarafından profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu hizmet veren tarafından taahhüt edilmektedir, Humanup hiçbir sorumluluğu bulunmaz. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk hizmet verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk hizmet verene aittir. Humanup ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü hizmet verenlere aittir.

Humanup, üye işçiye ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da hizmet alanın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

Firmalar ile üye işçi arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Humanup tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Humanup, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

Humanup, sisteminde kayıtlı hizmet alanların isim, adres ve telefon numarasının teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak hizmet verenler ile paylaşılmasından dolayı hizmet alan ve hizmet veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
Hizmet alan bilgileri Humanup tarafından hizmet veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin hizmet veren tarafından ayrıca hizmet alanın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya hizmet alan ile hizmet veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş çalışma türlerinden “kısmi süreli çalışma” ve “çağrı üzerine çalışma” hükümlerinin uygulanması iş veren ve çalışanın sorumluluğundadır. Bu kanuna istinaden sigorta hükümlerinin uygulanması için gerekli belge ve evraklar iş veren ve çalışan arasında tamamlanır ve işlemler yürütülür. Humanup Bilgi teknolojileri konu işlemlerin ve sigortanın yapılmaması durumunda oluşacak mağduriyetlerden sorumlu değildir.

15.TÜM ÜYELER GİZLİLİK PRENSİPLERİ

Humanup, bir insan kaynakları ve kariyer sitesi olarak, temel ilkesi aday ve tüm üyeler gizliliğine verdiği önemdir. Amacımız, tüm kullanıcılarımız için güvenli bir site yaratabilmektedir.

Bir insan kaynakları sitesi olan Humanup veritabanı adayların özgeçmişlerinden ve işveren bilgilerinden oluşmaktadır. Eğer hiçbir firmanın özgeçmişinizi görmesini istemiyorsanız ve özgeçmişinizi sadece ilanlara başvuru yapmak için kullanmak istiyorsanız, yapmanız gereken profilinizi "Pasif" hale geçirmenizdir. Aday, profilini ‘Pasif’ hale getirir ise, sisteme giriş yapabilir, ancak iş arayamaz ve sistem ona uygun iş ilanlarını listelemez, ilanlara başvuru yapamaz.

Sistemimize kaydolan tüm işverenlerin özgeçmişinizi görebilmesi için profilinizin mutlaka "Aktif" hale getirilmesi gerekmektedir. Böylece özgeçmişiniz sadece Humanup'a üye olan firma kullanıcıları tarafından görüntülenebilecektir.
Sistemimize üye olan fakat arzu edilen gizlilik prensiplerine uymayan kişi ve/veya kuruluşların bu prensibi zedelemelerinden dolayı firmamız sorumlu tutulamaz. Bu tür bir durumla karşılaştığınız takdirde özgeçmişinizi istediğiniz zaman veri tabanından silebilirsiniz.
Kullanıcı adınız ve şifrenizle aynı anda iki kişi sisteme giremez. Eğer site üzerinde işlem yaparken sizin şifrenizle sisteme giriş yapıldığına dair bir mesaj alırsanız, sisteme tekrar giriş yaparak derhal şifrenizi değiştiriniz. Şifre değişikliği için sayfalarınıza giriş yaparak Ad, soyad, e-posta ve şifre bilgilerinizi değiştirmenizi sağlayan "Üyelik Bilgilerim" linkini tıklayınız.
Humanup, üyelerinin kişisel bilgilerini Humanup’ın sunacağı kampanya hizmetleri konusunda kendilerine bilgi vermek (e-posta, bülten gibi) amacıyla kullanabilir. Üye bahsi geçen tanıtımların kendisine ulaştırılmasını istemez ise dilediği zaman gelen e-postaların altındaki abonelikten çıkmak istediğini belirten linke tıklayarak Humanup’tan e-posta gönderilmemesini sağlayabilir.

16. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Humanup, Üye’nin Websitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Humanup, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı her zaman inceleyebileceğini anlamaktadır.

Üye tarafından Websitesi’nde Üyelik oluşturmak veya Websitesi’nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Humanup ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme ile de, Smarthr İnsan Kaynakları ve Proje Yönetim Ltd. Şti. ile siteye erişmiş durumda olan tarafınız arasında her üyenin kabul ettiği kuralları içeren bir sözleşme olarak www.humanup.co'nun herhangi bir yolla kullanılmaya başlanması halinde www.humanup.co ile ziyaretçiler ve kullanıcılar arasında ek protokole gerek kalmadan akdedilmiş sayılır. Humanup Bilgi Teknolojilerinin Politikasını kabul etmeniz ve web sitesini ziyaret etmeniz halinde abone ve/veya üye olmasanız dahi aşağıda yer alan kişisel verilerinizi işleme hakkına sahip olunacaktır.

 • IP Adresiniz,
 • Konumunuz,
 • Web Sitesini kullanım şekliniz,
 • Gezinme süreniz ve tercihiniz ,
 • Bağlantı sağladığınız cihaza ait özellikler,
 • Web sitesine yönlendirilmiş olduğunuz web siteleri, link ve kanallar.
 • Koşulların sizin için uygun olmaması durumunda lütfen siteyi kullanmayınız.
www.humanup.co Genel Kullanım ve Güvenlik Kuralları

www.humanup.co üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. www.humanup.co Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesiyle görevlidir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler Kullanım Koşullarında belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ancak aşağıda belirtilen istisnai durumlar

 • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. devlet tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 • Yetkili makam ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Sistemsel sorunların tespiti ve konu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için,www.humanup.co gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. Gizlilik/ kişisel veriler politikası ve iletişim izninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel veriler Politikası ve İletişim İzni’nin www.humanup.co sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik Kişisel Veriler Politikası ve İletişim İznindeki değişikliklerden haberdar olmanız için sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcılar kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman güncelleyebilirler. Bu konudaki taleplerinizi [email protected] adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. Talebiniz 30 gün içinde değerlendirilerek talebinizin sonucu ile ilgili olarak size yazılı şekilde bilgi verilecektir. Bunun yanında kullanıcılar ‘’Gizlilik Kişisel Veriler Politikası ve İletişim İzni’’ ile ilgili her türlü taleplerini [email protected] adresine e-posta göndererek iletebilirler.

Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 2048 bit şifrelenerek internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenmiştir. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize e-mail gönderebilirsiniz. Web Sitesi Üzerindeki İçerik Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Humanup Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

Web Sitesi Humanup kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir.Humanup, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Humanup, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
 • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
 • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
 • İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
 • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,
 • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
 • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.
18. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya HUNAMUP’IN kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") HUMANUP’IN işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, HUMANUP ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

19. MUHTELİF HÜKÜMLER

Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Humanup’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Humanup’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder. Humanup sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (2) yıl boyunca saklanır.

Bildirim; Humanup, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

20. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

Humanup’ın Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir. Humanup Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

21. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar, İşbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak Hukuk Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu Gizlilik / Kişisel Veriler Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik Kişisel Veriler Politikası ve iletişim izni uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın, İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilafın çözümünde İzmir Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

22. YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Humanup tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

22 (yirmi iki ) ana maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Smarthr İnsan Kaynakları ve Proje Yönetim Ltd. Şti.

Mersis No: 0772 0676 1870 0001

İletişim Linki:[email protected]

Adres:Alsancak Mah. Enver Dündar Başar (1481) Sokak No:9/9 Konak / İzmir